با مربیان موفق در نشستی با دکتر علی رضا صابریان
58 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : مربیان ) بهار و تابستان 1380 - شماره 2 )(5 صفحه - از 176 تا 180)
تعداد شرکت کننده : 0