حوزه فقه سیاسی: مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی
49 بازدید
محل نشر: فقه و مبانی حقوق (دانشگاه آزاد بابل) » تابستان 1386 - شماره 8 » 38 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی