نقش مردم در حکومت دینی
44 بازدید
محل نشر: فقه و مبانی حقوق (دانشگاه آزاد بابل) » پاییز 1385 - شماره 5 » 18 صفحه - از 53
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی