اهل کتاب و اخذ جزیه از آنان
23 بازدید
محل نشر: فقه و مبانی حقوق (دانشگاه آزاد بابل) » بهار 1385 - شماره 3 »16 صفحه - از 77
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی