ضرورت و راه کارهای بررسی نیازهای آموزشی مدیران واحدهای صنعتی
44 بازدید
محل نشر: توسعه مدیریت » خرداد 1383 - شماره 58 » (4 صفحه - از 46 تا 49)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی