تعارض اصل و ظاهر در متون فقهی و حقوق
40 بازدید
محل نشر: فقه و تاریخ تمدن » بهار و تابستان 1385 - شماره 7 و 8 » 26 صفحه - از 147 تا 172
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی